Privacy- en gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van MATRIKS.

Als u als bezoeker van onze website gebruik maakt, voor bijvoorbeeld het doorsturen van berichten, het invullen van gegevens, het raadplegen van de site, het aanklikken van links of het aanvragen van informatie, dan houdt dit in dat u akkoord gaat met de hierna volgende gebruiksvoorwaarden.

MATRIKS behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en privacyregeling naar eigen inzicht en op elk moment te wijzigen. Daarom controleert u best van tijd tot tijd of de voorwaarden werden aangepast. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van de site, dan betekent dit dat u de veranderingen accepteert.

1. Bescherming van persoonlijke gegevens

MATRIKS respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij past de regels toe van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de verwerking van persoonlijke gegevens. De verzamelde informatie wordt door haar enkel gebruikt voor intern-administratieve doeleinden en om u verder op de hoogte te houden van nieuwigheden en acties. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. U kunt een overzicht van uw persoonlijke gegevens vragen aan MATRIKS en hebt het recht foutieve gegevens te laten corrigeren. De website maakt gebruik van cookies, kleine bestanden, die worden weggeschreven op uw harde schijf om het bezoek van de website en toekomstige bezoeken te vergemakkelijken. Het gebruik van dergelijke cookies is ruim verspreid op de meest diverse websites. Indien u uw browser zodanig instelt dat hij cookies weigert, dan kan MATRIKS de correcte werking van de website niet garanderen. Aanvullende inlichtingen kan u bekomen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel – 02 213 85 40.

2. Auteursrecht en handelsmerken

De volledige inhoud en vormgeving van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht is het verboden kopieën, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen te maken van de volledige site of een gedeelte ervan, op welke wijze of in welke vorm ook. Straf- of burgerrechtelijke sancties kunnen volgen uit het niet respecteren van het auteursrecht. De namen, tekens en logo’s op de website of op de ermee gelinkte websites kunnen beschermde handelsmerken zijn. Om te vermijden dat u er, in strijd met de merkenwetgeving, gebruik van maakt, informeert u best eerst bij de betrokken onderneming of persoon.

 

U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x